DOLAR 27,1642 % 0.15
EURO 28,9429 % 0.1
STERLIN 33,2605 % -0.27
FRANG 29,9531 % -0.06
ALTIN 1.681,12 % 0,39
BITCOIN 725.514 0.005

Belediye’den 5 yıllığına Kiralık Dükkan ve Akaryakıt İstasyonu

Yayınlanma Tarihi : Google News
Belediye’den 5 yıllığına Kiralık Dükkan ve Akaryakıt İstasyonu
blank
blank

Mülkiyetleri Sivas Belediyesine ait olan Perakende Sebze Hali, İlçe ve Köy Terminali ile Yenişehir Mahallesi’ndeki Akaryakıt İstasyonu açık artırma yoluyla kiraya verilecek.

15 Kasım 2016 Salı günü saat 16.00’da başlayacak olan ihalede Çarşıbaşı Mahallesi 12-2 Sk. Perakende Sebze Hali (İşyeri) 5 bin 100 TL güvence bedeli ile, Yenişehir Mah. 52-9 Sk. İlçe ve Köy Terminali (işyeri) 4 bin 895 TL güvence bedeli ile, Yenişehir Mah. 52-9 Sk. (Akaryakıt İst.) 3 bin 50 TL güvence bedeli ile 5 yıllığına kiraya verilecek.

belediye

Belediye, ihale ile ilgili ilanında şu bilgiler yer alıyor:
Mülkiyetleri belediyemize ait Perakende Sebze Hali ve Yenişehir İlçe Köy Terminalinde bulunan 3(üç) dükkanı işyeri olarak kullanılmak üzere Belediye Encümeninin 12/08/2016 tarih ve 1859 sayılı kararı ile 5 yıl (60 ay) süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

İhalesi; 15 Kasım 2016 Salı günü saat 16.00’da başlayarak her on dakikada bir ihale edilmek üzere ayrı ayrı Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (500,00.TL.) temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)
İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a- Nüfus cüzdanı aslı ve ihale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir belgenin ibrazı,
b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriliyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri,
c- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
d- Tebligat adresinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
e- Geçici teminatı ve güvence bedeli ve şartname bedellerinin yatırıldıklarına dair belge,
f- İsteklilerin Belediyemize borcunun bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden alınacak belge,
g- Belediyeye kira ve benzeri borçları olan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların 1.derece yakınları da ihaleye katılamazlar.(Tüzel kişilerde ortakları kapsar)
h- Katılımcıya ait 2016 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya benzeri odalardan alınmış kayıt belgesi, (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)
ı- Katılımcıların vergi mükellefi olduklarını gösteren belge ve bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)

blank
blank

YORUM YAP