Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler


BU ALANA GÜNLÜK 50 TL'DEN SİZDE REKLAM VERİRSENİZ SİZİ DE GÜNLÜK 100.000 KİŞİ GÖRÜR - ARAYIN : 0544 433 15 55

“Kadın-Erkek-Aile Konusunda Kuran ve Sünnet Ne Diyor?”


“Kadın-Erkek-Aile Konusunda Kuran ve Sünnet Ne Diyor?”
Ömer Emir Doğan
Ömer Emir Doğan( [email protected] )
236
12 Ocak 2020 - 13:43

Ömer Emir Doğan’ın “Kadın-Erkek-Aile Konusunda Kuran ve Sünnet Ne Diyor?” isimli köşe yazısı;

“Kadın-Erkek-Aile Konusunda Kuran ve Sünnet Ne Diyor?”

Özellikle 2019 yılı sonlarına doğru, 6284 Sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi temelinde dindar kesimde neredeyse infiale yol açacak bir tepki oluşmaya başladı. Bu tepkiler neler ve tepkiyi gösterenler kimler sorusunun cevabını bir başka yazıya bırakarak, bu yazımızda öncelikle Kuran ve Sünnet bu konuda ne diyor önce ona bakalım istedik ve bazı ayet ve hadislere yer verdik.
“İçinizden kendileri ile huzur bulacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum Suresi 30/21)
“Mümin bir kişi, ALLAH korkusundan ve O’na itaatten sonra, saliha bir hanım nimeti kadar başka bir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü hanımına emretse sözünü dinler, yüzüne bakınca sevinir, üzerine yemin etse yeminini doğru çıkarır, kocası dışarıya gitse iffetini ve kocasının malını korur.” (Ebu Davud, Zekât, 32.)
“Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü ALLAH insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar itaatkârdırlar. ALLAH’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da ‘gayb’ı korurlar…” (Nisa Suresi4/34.)
“Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkeklerde kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkeler de temiz kadınlara layıktır…” (Nur Suresi 24/26.)
“Ben sizin ALLAH’tan en çok korkanınız ve kötülükten korunanınızım. Böyleyken ben kâh oruç tutarım, bazı günlerde yerim, gecenin bir kısmında namaz kılarım, bir kısmında da uyur istirahat ederim. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim yolumdan gitmez de ondan yüz çevirirse benden değildir.” (Buhari, Nikâh, 1.)
“Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.” (Ebu Davud, Taharet, 94.)
“Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız ise eşlerinize karşı en hayırlı olanınızdır. (Ebu Davud, Sünnet, 15.)
“Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, ALLAH onları lütfuyla zenginleştirir. ALLAH lütfü geniş olandır,  hakkıyla bilendir.” (Nur Suresi, 24/32.)
“Ey gençler! Evlilik yükümlüğüne gücü yetenleriniz hemen evlensin. Çünkü evlilik, gözü ve ırzı harama karşı daha fazla korur…” (Buhari, Nikâh, 2.)
“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir…” (Buhari, Nikâh, 1.)
“Kadınlarınız konusunda ALLAH’tan korkun. Siz onları, ALLAH’ın bir emaneti olarak aldınız ve onlarla beraberlik, ALLAH’ın kelimesi (nikâh) ile size helal oldu…” (Müslim, Hac, 147.)
“Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: ‘Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” İsra Suresi, 17/23-24.)
“(Ey Muhammed!) De ki: ‘Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız…” ( Enam, 6/151.)
“De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesata uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size ALLAH’tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık ALLAH’ın emri gelinceye kadar bekleyin! ALLAH fasık topluluğu doğru yola erdirmez.” ( Tevbe Suresi, 9/24.)
“Bir babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras, iyi bir isimle güzel bir terbiyedir.” (İbnü’ l Esir, Cami’u’l –Usûl, 1/416; bkz. Tirmizi, Bir, 33.)
“Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzaklaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur.  Uzaklaşmak daha hayırlıdır.” (Nisa Suresi, 4/128.)
“Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf(arayı) düzeltmek isterlerse, ALLAH da onları uzlaştırır…” (Nisa Suresi, 4/35.)
“…Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da ALLAH onda pek çok hayır yaratmış olur.” (Nisa, 4/19.)
“Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman, ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın. Bunun kim yaparsa kendine zulmetmiş olur…” (Bakara Suresi, 2/31.)
“Sizden her biriniz birer çobansınız ve her biriniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet yöneticisi bir çobandır ve yönettiği kişilerden sorumludur. Evin erkeği bir çobandır ve aile bireylerinden sorumludur. Evin hanımı, kocasının evi içinde bir çobandır ve güttüğünden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malı üzerinde bir çobandır ve bunun yönetiminden sorumludur.” (Buhari, Cumu’a, 11;Müslim, İmâra, 20.)
“Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı hayırlıyım.” (Tirmizi, Menâkıb, 63.)
“Şüphesiz ALLAH, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yaskalar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl Suresi 16/90.)
“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” Rum Suresi, 30/21.)
“Hoşunuza giden kadınlarla evlenin…” (Nisa Suresi 4/3.)
“Hem, siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken, onu nasıl (geri) alırsınız?” (Nisa Suresi 4/21.)
“İman etmedikleri sürece ALLAH’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin… İman etmedikleri sürece ALLAH’a ortak koşan erkeklerle kdınları evlendirmeyin…” (Bakara Suresi 2/221.)
“Ey İman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun… (Tahrim Suresi, 66/6.)
“ALLAH size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı.” (Nahl Suresi, 16/80.)
“Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et…” (Taha Suresi, 20/132.)
“Göklerin ve yerin mülkü(hükümranlığı) Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.  Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.” (Şura Suresi42/49-50.)

Şimdi; hem başınızı bağlar hem feminist mi olursunuz, komünist mi olursunuz, kapitalist mi, liberalist mi siz bilirsiniz gayri…
Es-selam…

Not:  Yazının hazırlanmasında, Diyanet Dergisi, Kasım 2019 Sayı: 347 s: 4-21’den yararlanılmıştır.


buyuksivas.com "Basın Meslek İlkelerine" Uyar. AA ve İHA Abonesidir. Telefon : 0346 221 00 60 WhatsApp : 0555 898 15 58 - [email protected]