Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler

“Mü’mîn Kimse, Kemmıyete Deĝîl Keyfíyet Ve Kalîteye Önem Veren Kîmsedîr!”

“Mü’mîn Kimse, Kemmıyete Deĝîl Keyfíyet Ve Kalîteye Önem Veren Kîmsedîr!”
Hüseyin Aktaş
Hüseyin Aktaş( huseyinaktas@buyuksivas.com )
1553
14 Nisan 2019 - 13:23
Hüseyin Aktaş’ın “Mü’mîn Kimse, Kemmıyete Deĝîl Keyfíyet Ve Kalîteye Önem Veren Kîmsedîr!” isimli köşe yazısı;

“Mü’mîn Kimse, Kemmıyete Deĝîl Keyfíyet Ve Kalîteye Önem Veren Kîmsedîr!”

Kulak verelim hep birlikte Resul (sav)’e.
Ve Allah(cc)’ın bak dediĝi yerden bakmaya, gör dediĝi yerden görmeye devam edelim.
Edelim ki hayatımıza düzen gelsin, ahenk gelsin, anlam gelsin ve kalite gelsin!
Hz. Ömer’den rivayet edilen Müsned’de geçen bir hadise göre Resûlullah, bir ara olağan üstü vahiy hallerinden birini yaşarken kıbleye dönüp ellerini kaldırarak;
“Allahım! Bize nimetini arttır, eksiltme; bizi onurlandır, alçaltma; bize ihsan et, mahrum etme; bizi seçkin kıl (düşmanlarımıza karşı) zayıf duruma düşürme; bizden hoşnut ol ve bizi senden hoşnut kıl!” diye dua ettikten sonra, “Şu anda bana on âyet indi; kim bu âyetlerin gereğini yaparsa cennete girecektir!” buyurmuş, ardından da Mü’minun Sûresinin ilk on âyetini okumuştur. O ayetlerde ise Rabbimiz șöyle buyurur;
1. “Mü’minler muhakkak felâh bulmuş (umduklarına ermişler)dir.
2. Onlar, namazlarında huşû içinde (kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halinde)dirler.
3. Onlar, boş söz (ve iş)lerden yüz çevirirler.
4. Onlar, zekât (vazifesin)i îfâ ederler.
5. Onlar, edep yerlerini/iffetlerini korurlar.
6. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları (kendi cariyeleri) ile (münasebet) kurarlar. Çünkü onlar (bundan dolayı) kınanmazlar.
7. Kim bu (helal ola)ndan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
8. Onlar (o mü’minler) ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.
9. Onlar ki namazların(ı vaktinde ve gereğince kılmay)a devam ederler.
10-11. İşte onlar, vâris olanların ta kendileridir. Onlar (cennetlerin en yücesi) Firdevs’e vâris olacaklardır ki bu mirasçılar, orada ebedî kalacaklardır.”
Mü’minun Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.
Mü’minun Suresi Mushaftaki sıralamada yirmi üçüncü, iniş sırasına göre yetmiş dördüncü sûredir. Enbiyâ sûresinden sonra, Secde sûresinden önce Mekke’de inmiştir.
Mü’minûn sûresinin öncelikli konusu inananların üstün nitelikleridir. Daha sonra her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci, Hz. Nûh ve adı verilmeyen bir peygamber ile Mûsâ ve Hârûn hakkında ibretli bilgiler, tebliğlerinin ortak noktaları, peygamberlerin yolundan giden ümmetlerin ve onların yolundan sapan inkârcıların başlıca özellikleri, Mekke putperestlerinin, sorulduğunda Allah’ın yaratıcı gücünü kabul etmelerine rağmen O’na ortak koşmaları ve âhirete inanmamaları, bunların âhiretteki acıklı durumları, pişmanlıkları ve karşılık bulmayacak dilekleri hakkında açıklamalar yapılmaktadır.
Sûre, “Rabbim! Beni bağışla, bana merhamet et; sen merhametli olanların en üstünüsün!” meâlindeki dua cümlesiyle son bulur.
Son söz;
Alemlerin Rabbi olan Allah(cc)’a kaliteli ve keyfiyetli kulluk eden mü’minlere selam olsun!


Sivas Belediyesi Çalışmalarından Memnun musunuz?

Sivas Belediyesi Çalışmalarından Memnun musunuz?

  • Evet --> 109
  • Hayır --> 389
  • Karasızım --> 33
  • Fikrim Yok --> 23
Gönder
Sonuçlar

buyuksivas.com "Basın Meslek İlkelerine" Uyar. AA ve İHA Abonesidir. Telefon : 0346 221 00 60 WhatsApp : 0555 898 15 58 - buyuksivashaber@gmail.com