Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler

AK Parti’den Aday Olmak isteyenler Ne Yapacak? Ne Kadar Para Yatıracak?

AK Parti’den Aday Olmak isteyenler Ne Yapacak? Ne Kadar Para Yatıracak?
807
04 Kasım 2018 - 22:37

Merakla beklenen süreç Pazartesi günü itibariyle başlıyor. AK Parti’den seçilmek isteyen isimler için tarihler açıklandı. Belediye Başkanı olmak isteyen isimler 5 Kasım’dan 12 Kasım tarihine kadar, Belediye ve İl Genel Meclis Üyesi aday olmak isteyenler ise 5 Kasım’dan 3 Aralık’a kadar başvurularını gerçekleştirecek.

AK Parti’den Aday Olmak isteyenler Ne Yapacak? Ne Kadar Para Yatıracak?

Aday adaylığı başvuruları aşağıda gösterilen tarihler arasında yapılacaktır.

a) Belediye Başkanlıkları için: Başlangıç : 05.11.2018 Bitiş : 12.11.2018

b) Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için: Başlangıç : 05.11.2018 Bitiş : 03.12.2018

BAŞVURU YERİ

Aday adaylığı başvuruları aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır.

1- BELEDiYE BAŞKAN ADAYLIKLARI:

a- Büyükşehir ve İl Belediye Başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkez veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına,

b- İlçe ve Belde Başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

2- iL GENEL MECLİS VE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLIKLARI:

İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri aday başvuruları bizzat yazılı olarak İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

1- Adaylık Başvuruları, aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılmak suretiyle adaylık ön başvurusu gerçekleştirilecektir.

Başvurunun kesinleşmesi için adaylar, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme konulmayacaktır.

Adaylık başvurusunu aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan E-BAŞVURU yöntemiyle yapamayanlar, ilgili Teşkilat birimine giderek bizzat başvuru işlemlerini yaptırabileceklerdir.

2- Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “alındı belgesi” imzalanıp mühürlenerek verilecektir

BAŞVURUDA İSTENECEK OLAN BELGELER

1- Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Hangi Adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden)

2- Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak),

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numarasını gösterir şekilde),

4- Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak),

5- Başvuru aidatı dekontu (İlgili İl/İlçe Başkanlıklarının hesabına yatırılacak ve dekont üzerinde aday adaylığı başvuru ücreti olduğu bilgisi yer alacaktır).

6- Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi,

7- Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları ‘Engelli Kimlik Kartı’ veya ‘Sağlık Kurulu Rapor’ fotokopisi.

BAŞVURU AiDAT MiKTARLARI

1- BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIK BAŞVURU AİDATI

a- Büyükşehir Belediye Başkan Adaylıkları: Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)

b- il Belediye Başkan Adaylıkları

Nüfusu 100.000 (yüz bin) üzerinde olan illerde, 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası)

Nüfusu 100.000 (yüz bin)’ile ve az olan illerde, 3.000 TL. (Üç Bin Türk Lirası)

c- İlçe Belediye Başkan Adaylıkları

Nüfusu 200.000 (iki yüz bin)’den fazla olan ilçelerde 3.000 TL. (Üç Bin Türk Lirası)

Nüfusu 50.000’den- 200.000(iki yüz bin)’e kadar olan ilçelerde 2.500 TL.(İki Bin beş yüz Türk Lirası)

Nüfusu 50.000 (Elli Bin) ve daha az olan ilçelerde, 1.500 TL (Bin beş yüz Türk Lirası)

d- Belde Belediye Başkan Adaylıkları

Belde Belediye Başkanı aday adaylarından 1.000 TL (Bin Türk Lirası)

2-BELEDİYE ve İL GENEL MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLIK BAŞVURU AİDATI

Büyükşehirlerdeki belediye meclisi aday adaylarından 1.000 TL(Bin Türk Lirası)

İl Genel Meclisi üyesi ve Büyük şehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 500 TL (Beş yüz Türk Lirası) olarak belirlendi.

Büyük Sivas Haber

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın Çalışmalarını Beğeniyor musunuz?

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Çalışmalarını Beğeniyor musunuz?

  • Evet --> 109
  • Hayır --> 78
  • Fikrim Yok --> 39
Gönder
Sonuçlar

buyuksivas.com "Basın Meslek İlkelerine" Uyar. AA ve İHA Abonesidir. Telefon : 0346 221 00 60 WhatsApp : 0555 898 15 58