REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.


ARAYIN 05444331555
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.


ARAYIN 05444331555

4. Yargı Reformu Paketi Kapsamında Yasal Düzenleme ve Değişiklikler -1-Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler

18 Ekim 2021 - 10:43

4. Yargı Reformu Paketi Kapsamında Yasal Düzenleme ve Değişiklikler -1-

Son Güncelleme :

24 Temmuz 2021 - 12:03

4. Yargı Reformu Paketi Kapsamında Yasal Düzenleme ve Değişiklikler -1-

Kıymetli Meslektaşlarım, Değerli Okuyucular; Bu yazımızda sizler ile, 08.07.2021 tarihinde kabul edilerek 14.07.2021 tarihli 31541 Numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7331 kanun numaralı Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan yasal değişiklikleri sizler ile paylaşacağım.

4. Yargı Reformu Paketi Kapsamında Yasal Düzenleme ve Değişiklikler -1-

  1. Yargı Reform Paketi kapsamında;

         – 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

         – 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,

         – 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu,

         – 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ile

         – 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun olmak üzere 5 farklı kanunda yapılan yasal değişiklik ve düzenlemeleri paylaşıyorum.

         5 ayrı başlık halinde öncelikle 7331 sayılı kanun ile yürürlüğe giren kanun maddesini ve değişen her bir kanun maddelerini eski ve yeni kanun metni olarak karşılaştırma tablosu ile açıklamaları ile birlikte sunuyorum.

1-) 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

7331 SAYILI KANUN MADDE 1 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “Altmış” ibareleri “Otuz” seklinde, ikinci cümlesinde yer alan “altmış” ibaresi “otuz” seklinde, besinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “dört” seklinde ve altıncı cümlesinde yer alan “altmış günlük” ibaresi “otuz günlük” seklinde değiştirilmiştir.

                                

ESKİ KANUN METNİ

YENİ KANUN METNİ

 İdari makamların sükutu:

Madde 10- 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

  1. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.
  2. (Mülga: 10/6/1994-4001/5 md.)

İdari makamların sükutu:

Madde 10- 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

  1. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Otuz günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, otuz günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.
  2. (Mülga: 10/6/1994-4001/5 md.)

7331 SAYILI KANUN MADDE 2 – 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Altmış” ibaresi “Otuz” seklinde değiştirilmiştir.

     ESKİ KANUN METNİ

      YENİ KANUN METNİ

Üst makamlara başvurma:

Madde 11- 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

  1. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

4. (Mülga : 10/6/1994-4001/6 md.)

Üst makamlara başvurma:

Madde 11- 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

  1. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

4. (Mülga : 10/6/1994-4001/6 md.)

Büyük Sivas Haber

REKLAM ALANI - ARAYIN 05444331555

(800x180px)

Sivas ve İn Anadolu'nun En Çok Takip Edilen Portalına Uygun Maliyetlerle Reklam Verin! Hergün Sizi 100 Bin Kişi Görsün

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.